Garantijas nosacījumi.


Ja pie preces, kuru Jūs ieguvāt, ir atklāta ražotāja laulība:

Jūs dzīvojat Rīgā vai tās apkārtnēs :

– Paprasām atdot pirkumu, kopā ar dokumentiem, kas apstiprina iegādes faktu “Elfu Fabrika” veikalā pa adresi: Rīga, Pēterbaznīcas 15-1.

Jūs dzīvojat aiz robežām Latvijas:

– Norādiet vēstulē jūsu pretenzijas būtību. Atsūtiet mums detālas fotogrāfijas, kas ļauj noteikt un novērtēt bojājumu vai konstatēt laulību.

Laulības vai apslēpto preces defektu atklāšanas gadījumā, pircējs tiesībā 1 dienu mēneša (30 kalendāri) straumē pieprasīt pirkuma aizstāšanu uz analoģisku.

Ja atklāta un apstiprināta laulība atveda pie izstrādājuma izmantošanas pilnas neiespējamības, pircējs ir tiesīgs pieprasīt preces vai atgriešanas pilnu aizstāšanu agrāk nomaksātu līdzekļu pārdevējam, atskaitot izdevumus par preces transportēšanu pircējam.

  
Gaudu un aiz tiesisku strīdu aplūkošanas kārtība.

Gaudas par preču kvalitāti paprasām padot elektroniskā ainā uz e-pastu elfufabrika@inbox.lv vai rakstiskā ainā pa LV – 1050, Rīga, Pēterbaznīcas 15-1. Sūdzība tiks aplūkota 15 darbadienas ilgi no dienas tās saņemšanas. Atbilde tiks aizlaista uz kontaktu adresi, kuru jūs norādījāt.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs nebūsiet piekrīt sūdzības nepamatotības atzinībai, tad Jums ir tiesība izmantot alternatīvas metodes strīdu atļaujas, kas ir apzīmētas normatīvos aktos, padodot preces rakstisku iesniegumu pārdevējam par aiz tiesisku strīda lēmumu, norādot :

– vārdu, uzvārdu, kontaktu informāciju;

– iesnieguma iesniegšanas datumu;

-trīda būtība, prasības un to pamatojums.

Informācija par aiz tiesisku strīdu lēmumu iespējām un struktūrām, kas ir izšķirīgas aiz tiesiskas strīdas:

Informācija par strīdu lēmuma procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu – risināšanas – process

Informācija par doto struktūru bāzi, kas ir izšķirīgas aiz tiesiskas patēriņa strīdas: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas – patērētāju – strīdu – risinātāju – datubāzē

Informācija par strīdu atļauju onlain režīmā (SIT) : Ja radās problēma ar preci, nopirkts onlain, klients var izmantot onlain- platformu, lai iesniegtu sūdzību, kuru aplūkos neatkarīga struktūra pa lēmumu strīdu. Atsauce uz onlain- platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV